E.ON Kontakt

E.ON je součástí nadnárodní korporace E.ON, která působí na území Evropy, Ruska a severní Ameriky. V České republice působí od roku 1998 jako dodavatel a distributor elektřiny, dodavatel plynu a zajišťuje také výrobu a rozvod tepla. Jeho distribuční oblastí jsou jižní Čechy a Morava. E.ON v České republice obsluhuje asi 1,5 mil. zákazníků.

Více informací o tarifech, kontaktních místech a recenze společnosti E.ON naleznete zde.

Telefonní čísla, email

Zákaznická linka* T.: 800 77 33 22
Poruchová linka T.: 800 22 55 77 (elektřina)
T.: 1239 (plyn)
Volání ze zahraničí** T.: +420 387 861 111 (pro jižní Čechy)
T.: +420 545 141 111 (pro jižní Moravu)
Email info@eon.cz

*Zákaznická linka je provozu v pracovní dny od 7:00 do 20:00
**Pracovní dny 7:00 - 15:00

Korespondenční adresa, sídlo společnosti, adresa E.ON Distribuce

Korespondenční adresa Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
Sídlo společnosti F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Adresa E.ON Distribuce Lidická 36
659 44 Brno

Jaké dokumenty si připravit?

Čas jsou peníze a při volání na zákaznickou linku to platí dvojnásob. Než vytočíte číslo, buďte připraveni!

  1. Připravte si své zákaznické číslo nebo číslo předmětné faktury (oba údaje najdete při horním okraji faktury)
  2. Pro dotazy týkající se plateb si poznačte variabilní symbol pro platby
  3. Podle typu dotazu může být užitečné i číslo odběrného místa (EAN/EIC kód), příp.číslo elektroměru, plynoměru